Lelystad - Kerkgenootschappen

Kerkgenootschappen

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Schoener 11 05
8243TC Lelystad

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

Snijdershof 2
8223AD Lelystad
T: 06 10270261 (secr. J.W. kok)
I: www.adventkerklelystad.nl