Lelystad - De Serpeling

Lambri Industries BV

De Serpeling 19
8219PZ Lelystad
I: www.lambri.com

Lambri International

De Serpeling 19
8219PZ Lelystad

Personeelsvereniging Trinitas

De Serpeling 120
8219PZ Lelystad

Holland Composites Innovations BV

De Serpeling 10
8219PZ Lelystad
I: www.hollandcomposites.nl

Balls & Arrows

De Serpeling 210
8219PZ Lelystad
I: www.ballsandarrows.nl

Fibre Reinforced Thermoplastics BV

De Serpeling 15
8219PZ Lelystad

Holland Composites Industrial Products BV

De Serpeling 10
8219PZ Lelystad
I: www.hollandcomposites.nl

Holland Composites Building Products BV

De Serpeling 10
8219PZ Lelystad
I: www.hollandcomposites.nl

DNA Performance Sailing BV

De Serpeling 10
8219PZ Lelystad
I: www.hollandcomposites.nl

Kloosterboer Lelystad BV

De Serpeling 121
8219PZ Lelystad