Lelystad - De Meent

‘s Heeren Loo Zorggroep

De Meent 10b
8224BR Lelystad
T: 0800 3555555 (klantcontact)
I: www.sheerenloo.nl

Kwintes, kantoor Lelystad

De Meent 2b
8224BR Lelystad
T: 0800 6500600 gratis
I: www.kwintes.nl
Meer informatie

Kwintes is een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. We bieden informatie & advies en zorg op maat aan mensen met een psychische kwetsbaarheid of mensen die zich tijdelijk in een kwetsbare positie bevinden. U kunt bij ons terecht voor opvang, begeleiding en activering: maatschappelijke opvang & vrouwenopvang, bemoeizorg, begeleiding & beschermd wonen en (toeleiding naar) dagactiviteiten, beschut werk en (vrijwilligers) werk.

Fit For Free

De Meent 18
8224BR Lelystad
I: www.fitforfree.nl

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering

De Meent 2
8224BR Lelystad
Postbus 1040
8200BA Lelystad
I: www.legerdesheils.nl

Reclassering Nederland, regio Midden Noord Nederland

De Meent 4
8224BR Lelystad
Postbus 605
8200AP Lelystad
I: www.reclassering.nl

Kringloopwinkel Het Goed

De Meent 14
8224BR Lelystad
I: www.hetgoed.nl

Administratie- en Belastingadviesbureau Aelberts

De Meent 8/b
8224BR Lelystad

Stichting Reclassering Nederland

De Meent 4
8224BR Lelystad

Kelly's Hairstudio

De Meent 18
8224BR Lelystad

GGZ In de Bres

De Meent 12
8224BR Lelystad
I: www.indebres.nl

Prokino Klim-Inn

De Meent 18
8224BR Lelystad
I: www.prokino.nl

Eleos, Stichting Gereformeerde Geestelijke Gezondheidszorg

De Meent 18-1everdiepi
8224BR Lelystad

Fit for Free 50 BV

De Meent 18
8224BR Lelystad

Charisma Party Centrum BV

De Meent 14
8224BR Lelystad
I: www.charismapartycentrum.nl

Stichting Terwille

De Meent 2
8224BR Lelystad

Stichting "Het Goed"

De Meent 14
8224BR Lelystad

Stichting Prokino Kinderopvang

De Meent 18
8224BR Lelystad

Jumpsquare Lelystad BV

De Meent 20
8224BR Lelystad